Termeni & Condiții

Site-ul www.pro-natural.ro, denumit în continuare “pro-natural.ro” sau “site-ul”, este deținut și administrat de către SC Pro Natural Shop SRL, denumită în continuare “Pro Natural”, având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare 44815960, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J12/4121/2021, sediul în Piața Republicii nr. 4, Loc. Turda, Jud. Cluj, România, Tel.: 0364 430 162 ; E-mail: pronaturalmarketing@gmail.com, mobil: +40 0740 619 094.

Folosirea acestui site echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea de către Client a termenilor și condițiilor detaliate mai jos. Recomandăm citirea cu atenție a acestora atât la momentul efectuării primei accesări a site-ului www.pro-natural.ro, dar și periodic. Pro Natural își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment conținutul acestui site, fără o altă notificare prealabilă. Clienții/utilizatorii acceptă în mod expres ca simpla utilizare sau accesare a serviciilor oferite de către www.pro-natural.ro semnifică acceptarea deplină și necondiționată a prezentelor condiții, împreună cu orice modificări ulterioare.

Pro Natural garantează Clientului/Utilizatorului acces limitat, în interes personal (efectuarea de comenzi online, informare), pe site-ul www.pro-natural.ro și nu îi conferă acestuia dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral, de a reproduce parțial sau integral conținutul site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Pro Natural fără acordul prealabil scris al acesteia.

Dacă Pro Natural nu acționează în legătură cu o încălcare a Termenilor și Condițiilor, nu înseamnă că renunță la dreptul sau de a acționa în legătură cu încălcări viitoare sau similare. Dacă o instanță constată că vreo prevedere din acești Termeni este neexecutabilă sau invalidă, acea prevedere va fi aplicată în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă iar ceilalți Termeni vor rămâne în vigoare și pe deplin aplicabili.

Clientul/Utilizatorul nu poate cesiona, delega sau transfera drepturile sau obligațiile sale cuprinse în acești Termeni și Condiții.

În caz de divergență sau neînțelegeri între pro-natural.ro și Client, se vor aplica Termenii și condițiile valabile la momentul Comenzii.

Relația dintre părți este guvernată, în principal, de următoarele acte normative:

    OG nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor

    OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii

    Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relația cu consumatorii ți armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor

    Legea 365/2002 privind comerțul electronic. 


1. Definiții

Utilizator  – orice persoană care vizitează site-ul pro-natural.ro. 

Client – persoană fizică / persoană juridică ce efectuează o Comandă.

Produse  – orice produs menționat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Pro Natural, Clientului.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Pro Natural și Client prin care Clientul își exprimă intenția de a achiziționa anumite Produse și să facă plata acestora.

Pro Natural – societatea SC Pro Natural Shop SRL, având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare 44815960, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J12/4121/2021, sediul în Piața Republicii nr. 4, Loc. Turda, Jud. Cluj, România, Tel.: 0364 430 162 ; E-mail: pronaturalmarketing@gmail.com, mobil: +40 0740 619 094.

Contract – o Comandă confirmată de către Pro Natural, prin care Pro Natural este de acord să vândă și să livreze Produsele, iar Clientul este de acord să le achiziționeze, să primească și să faca plata acestor Produse.

Curier – orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid. 

Newsletter – Direct marketing este actul de a trimite un mesaj comercial, de obicei la un grup de oameni, folosind adresa de e-mail/numărul de telefon. În sensul cel mai larg, fiecare e-mail/SMS trimis unui client/abonat poate fi considerat marketing pe e-mail/prin SMS. De obicei, implică utilizarea e-mailului/SMS-urilor pentru a trimite reclame sau pentru a solicita vânzări sau donații și este menit să construiască loialitate, încredere sau cunoașterea mărcilor/brandului. Termenul se referă la trimiterea de mesaje cu scopul de a îmbunătăți relația noastra cu clienții/abonatii, încurajând loialitatea clienților sau convingând abonatii să realizeze o achizitie. Mesajele de direct marketing pot fi trimise doar la o bază de date a clienților/abonaților.

Oferte personalizate – Metodă de marketing care are ca obiectiv creşterea fidelităţii clienţilor printr-o bună cunoaştere a fiecăruia dintre ei, permiţând astfel o personalizare a ofertei, ce se bazează pe identificarea şi personalizarea consumatorilor/abonaților şi pe existenţa unei oferte actualizate la zi prin informaţii provenind de la client/abonat. În vederea transmiterii de oferte personalitate, Pro Natural va putea utiliza aplicații și tool-uri de Web Tracking pentru a identifica preferințele dumneavoastră. În toate cazurile, Pro Natural va respecta dreptul la viaţa privată.


2. Drepturile de proprietate intelectuală

Întreg conținutul site-ului www.pro-natural.ro - imagini, ilustrații, texte, grafice, icons, fotografii, clipuri audio/video, elemente de grafică WEB, scripturi, programe și alte date – este proprietatea SC Pro Natural SRL și a furnizorilor săi și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. 

Folosirea fără acordul Pro Natural a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. În cazul în care considerăm că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, vom publica respectivele modificări în această secțiune

Pentru orice probleme legate de drepturile de autor, ne puteti contacta pe email la adresa: pronaturalmarketing@gmail.com.


3. Exonerarea de răspundere

Pro Natural nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conținutului pro-natural.ro. Pro Natural nu poate garanta că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la pro-natural.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conțin erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, pro-natural.ro fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. 

Pro-natural.ro își rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse și/sau Servicii care sunt afișate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă prețuri evident eronate/derizorii pentru Produse (prețuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregătire).

Pro Natural își rezervă dreptul de a face modificări și actualizări ale acestor Termeni și condiții, precum și ale ofertei, fără o notificare prealabilă și fără precizarea motivelor; de asemenea, pro-natural.ro își rezervă dreptul de a corecta eventuale omisiuni sau erori în afișare care pot surveni în urma unor greșeli de dactilografiere, lipsă de acuratețe sau erori ale produselor software, fără a anunța în prealabil.

Aceste erori nu obligă pro-natural.ro la nicio acțiune. Prețurile  produselor comercializate de către pro-natural.ro pot suferi modificări ulterioare, acest lucru fiind influențat de factori externi precum prețul materiei prime. Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile, de fiecare dată când folosiți acest site. 


4. Limitarea accesului la site

Utilizatorii site-ului pro-natural.ro pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătură cu pro-natural.ro, nu sunt e-mailuri în masă sau orice altă formă de spam.

Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități vor fi raportate organelor abilitate. Pro-natural.ro nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări. În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor și acordă pro-natural.ro dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terțe entități fizice sau juridice. 5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), pro-natural are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori. Textul integral al Regulamentului este disponibil aici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=RO.

Scopul colectării datelor cu caracter personal poate fi: îndeplinirea obligațiilor legale aflate în sarcina pro-natural.ro, gestiunea economico-financiară, reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicații electronice, informarea Clienților privind situația contului lor de pe pro-natural.ro, informarea Clienților privind evoluția și starea Comenzilor, precum și alte scopuri pentru care a fost obținut consimțământul utilizatorilor.

Clienților le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul GDPR- (UE) 2016/679, respectiv dreptul de acces, de opoziție și de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Clienții au dreptul de a se opune/restricționa cu privire la prelucrarea datelor personale și de a solicita ștergerea datelor sau portarea acestora. De asemenea, clienților le este recunoscut dreptul de a se adresa justiției ori de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

Pro-natural.ro nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulgă unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare a unor asemenea date, pro-natural.ro nu poate fi ținut răspunzător pentru niciun fel de prejudiciu.


Mai multe informații despre prelucrare datelor cu caracter personal vă rugăm să accesați următorul link: Politică de confidențialitate


 

6. Înregistrarea ca Utilizator

Pentru crearea unui cont pe site-ul pro-natural.ro, Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă. Pro-natural.ro poate refuza cererea de înregistrare în situațiile în care constată că s-au utilizat informații neconforme cu realitatea.   


7. Prețul

Toate prețurile sunt exprimate în Lei, includ TVA și sunt finale. Prețurile sunt cele de la data comandării produselor, indiferent de eventualele modificări ulterioare ale prețurilor. Prețul final plătit de Client este format din prețul produsului + cheltuielile de expediție. Prețurile de livrare sunt detaliate pe site.

Transportul pentru comenzile de peste 100 lei este suportat de către pro-natural.ro (se va lua în calcul suma efectiv de achitat de către client, indiferent de eventualele discounturi existente în comandă în urma unor promoții sau a utilizării de vouchere, coduri promoționale sau alte mecanisme de fidelizare). În cazul comenzilor cu o valoare mai mică de 100 lei tariful unic de transport este de 15 lei, fiind achitat de către Client. 


8. Comanda

Pentru a activa serviciul, Utilizatorul trebuie să seteze detaliile preferate de Comandă (unde să fie livrată, modalitatea de expediere și modalitatea de plată) în contul de Utilizator, iar aceste setări vor fi reținute și folosite pentru fiecare Comandă. Aceste setări pot fi modificate oricând, ele devenind operabile începând cu următoarea comandă plasată. Prin finalizarea Comenzii Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte, în caz contrar putând suporta consecințele acestor erori (comandă întârziată, transmisă greșit etc).

Pro-natural.ro nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport efectuat în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul se declară de acord că un reprezentant Pro Natural să îl poată contacta, prin orice mijloc disponibil, convenit de către Părți (e-mail/telefon) pentru confirmarea personală a Comenzii.

Conform Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, articolul 9, contractul Clientului referitor la achiziționarea Produselor menționate în Comandă nu este încheiat complet până când pro-natural.ro nu trimite un e-mail/notificare în cont care Clientul este anunțat că Produsele au fost expediate.

Pro-natural.ro poate refuza o Comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte să poată pretinde daune, pentru urmatoarele situații:

    eșuarea / invalidarea tranzacției online;

    neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului / a tranzacției;

    date incomplete sau incorecte ale Clientului;

    activitatea Clientului poate produce daune site-ului pro-natural.ro /partenerilor;

    livrări consecutiv eșuate;

    alte motive obiective (spre exemplu, dar fără a se limita la: cazul în care Clientul nu garantează că modul de plată este valid și că nu este obținut printr-o metodă frauduloasă, există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată etc.).

Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, pro-natural.ro nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea în completarea de către Client a formularelor de pe site pentru finalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site. 


9. Facturare – plăți

Prețul și modalitatea de plată sunt specificate în Comandă. Pro Natural va emite către Client o factură pentru Produsele livrate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.  


10. Modalități de plată

    Plata în numerar se face în lei, integral, la livrarea produselor prin curier care va emite o chitanță.

    Card de credit – Această metodă de plată este complet securizată. Plata se poate face prin intermediul online. Banca și procesatorul de plăți (EuPlatesc.ro) sunt singurele instituții care intră în contact cu informațiile dumneavoastră, aceștia oferind garanție totală. Dacă tranzacția este autorizată, plata este făcută imediat, produsele achiziționate vor fi livrate în termen de cel mult 2 zile lucrătoare din momentul confirmării comenzii.

    Online cu card bancar prin EuPlatesc (Visa/Maestro/Mastercard).

Dacă ați ales metoda de plată "Online prin card bancar" este necesar să completați un formular cu informațiile despre cardul dumneavoastră în pagina securizată a procesatorului de plăți.

 - Plățile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa și MasterCard (Visa/Visa Electron și MasterCard/Maestro) se efectuează prin intermediul sistemului "3-D Secure" elaborat de organizațiile care asigură tranzacțiilor on-line același nivel de securitate ca cele realizate la bancomat sau în mediul fizic, la comerciant.

 - "3-D Secure" asigură în primul rând ca nici o informație legată de cardul dumneavoastră nu este transferată sau stocată, la nici un moment de timp, pe serverele magazinului sau pe serverele procesatorului de plăți, aceste date fiind direct introduse în sistemele Visa și MasterCard.11. Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate este în conformitate cu datele menționate pe etichetele Produselor, cu stricta respectare a condițiilor de depozitare/manipulare. Orice sesizare cu privire la acest aspect trebuie făcută on-line, prin e-mail sau la telefon, la adresa sau nr. de telefon specificate în secțiunea „Contact” a prezentului site. În cazul în care produsul este neconform, Clientului îi va putea fi rambursată contravaloarea produsului într-un cont bancar. Sesizarea trebuie să conțină descrierea defectului reclamat și o copie a facturii (sau orice alt act care să demonstreze achiziția). Orice sesizare va fi procesată și Clientul va fi informat despre constatările făcute. Procedura de retur va fi trimisă pe e-mail Clientului, imediat ce a fost recepționată sesizarea.  


12. Returul în caz de vicii ascunse se acordă în următoarele situații:

    În situația în care un produs aflat în perioada de valabilitate prezintă neconformități ce fac nesigură sau imposibilă administrarea/utilizarea sa, acesta va fi înlocuit;

    Dacă defectul prezentat nu poate fi înlăturat datorită naturii disproporționate a acestuia, și înlocuirea produsului nu este posibilă, Clientul va avea posibilitatea de a primi suma de bani într-un cont bancar în RON;

    În cazul altor defecte ce nu pot fi înlăturate, și care necesită înlocuirea produsului.


În funcție de natura situației, dovada achiziției produsului este suficientă și necesară.

Exclusiv, în cazul retururilor aferente produselor neconforme, conform prezentului articol, costurile de transport sunt în sarcina Pro Natural.


Pentru a beneficia de acestea, Clientul are următoarele obligații:

  produsul să fi fost cumpărat de la pro-natural.ro și folosit numai în scopul pentru care a fost conceput;

  să respecte instrucțiunile de folosire/depozitare/manipulare și să utilizeze produsul conform instrucțiunilor impuse de producător;

  să păstreze documentul fiscal cu care a cumpărat produsul;

  să pastreze ambalajul original și toate accesoriile care au venit în acesta, și să le livreze împreună cu produsul.


Cauze de neacceptare a returului:

  deteriorări ale ambalajului; expunere excesivă la radiații solare; lipsă sau modificarea informațiilor referitoare la lotul și termenul de valabilitate aferente produsului;

  deteriorările produse ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de folosire / depozitare / manipulare.


Toate celelalte prevederi cuprinse în legislația în vigoare, referitoare la acoperirea de către pro-natural.ro a viciilor ascunse ale produselor vândute, sunt valabile. Drepturile Clienților sunt cele prevăzute în legislația în domeniu, acestea neextinzându-se asupra eventualelor daune cauzate de folosirea produsului. 


13. Livrarea

Pentru produsele aflate în stoc, livrarea se va face conform opțiunii Clientului: prin Curier (GLS România).

De regulă, livrarea în țară se face în termen de 24-48 de ore. În cazuri excepționale (perioade de sărbători și condiții meteo nefavorabile) timpul de livrare se poate mări, acest lucru fiind anunțat pe site-ul pro-natural.ro.

Atenție! Din cauza timpului foarte scurt de procesare a Comenzilor, este imposibilă operarea de modificări asupra Comenzilor deja confirmate.

În cazul în care produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care prețul sau unele caracteristici ale produselor au suferit modificări ulterioare confirmării Comenzii), Pro Natural va informa Clientul despre indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a achitat online vor fi rambursate în termen de 30 de zile. Clientul poate, la libera sa alegere, să confirme modificările intervenite cu privire la prețul sau caracteristicile produselor, modificând astfel Comanda inițiala, iar Pro Natural va livra produsele conform Comenzii astfel modificate.

 


13.1. Condiții de livrare

La solicitarea pro-natural.ro sau a Curierului (GLS România) Clientul va face dovada identității sale, dacă e necesar, prin unul sau mai multe acte emise de autorități oficiale și va comunica numărul de Comandă atribuit de către Pro Natural.

În cazul în care Clientul se află în imposibilitatea recepționării Comenzii în mod personal, Comanda va fi lăsată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării către Curier, a numărului Comenzii.

Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorată în cazul în care Clientul nu îndeplinește condițiile de mai sus.

În cazul livrării Comenzii (inclusiv la locul de muncă al Clientului), și în situația în care Curierul nu poate avea acces în locația respectivă, Clientul trebuie să se asigure că poate recepționa această Comandă.

Condițiile de livrare se completează cu Termenii și Condițiile companiei de curierat agreate - GLS România, acestea fiind disponibile pe site-ul www.gls-group.eu.

Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către pro-natural.ro, la momentul predării produselor Comandate către Client.

 

14. Campaniile promoționale

14.1. Codurile promoționale / cupoane discount / vouchere

Codurile promoționale oferite de pro-natural.ro prin orice promoții sunt valabile exclusiv pentru secțiunea menționată în e-mailul de transmitere a codului, cu excepția cazului în care este specificat altfel. Codurile promoționale sunt valabile exclusiv pentru comenzile online, indiferent de modalitatea de plată și de livrare alese. Codurile promoționale pot fi folosite exclusiv în momentul plasării Comenzii, acestea nu pot fi folosite pentru a reduce valoarea Comenzii după ce aceasta a fost plasată.

Într-o Comandă se poate folosi un singur cod promoțional, pagina de Comandă nu permite utilizarea mai multor coduri pentru aceeași Comandă. Pentru eligibilitatea unei promoții nu este luată în calcul valoarea transportului, cu excepția cazului în care este specificat altfel.

În cazul în care un cod promoțional a fost aplicat într-o Comandă care nu a putut fi onorată sau a fost anulată din orice motiv, Clientul are dreptul de a cere reactivarea codului promoțional exclusiv în scris, respectiv printr-un e-mail trimis pe adresa pronaturalmarketing@gmail.com, care să conțină numărul Comenzii, starea acesteia, numele Clientului și codul promoțional. Acesta se reactivează în aceleași condiții ca și cele ale codului promoțional inițial.

Atenție! Promoțiile prezentate pe pro-natural.ro nu se cumulează, se aplică reducerea cea mai mare. Acest lucru este valabil pentru orice formă de reducere (carduri de fidelitate, coduri promoționale, vouchere-cadou, reduceri procentuale de pe site etc.) ca regulă, cu excepția situațiilor în care este menționat altfel în regulamentul promoției. De asemenea, în cazul existenței unor vouchere procentuale, deținătorul unui asemenea voucher nu poate beneficia de reducerea cumulată conferită de aplicarea voucherului procentual la reducerea deja existentă în cadrul unei promoții.

Taxele de transport și manipulare se aplică oricărui produs achiziționat, indiferent de valoare dacă în promoții, regulamente etc. nu se prevede altfel. Un cod promoțional nu se poate utiliza pentru a plăti taxele de transport cu excepția cazului în care regulamentul promoției specifică acest lucru.

Pro Natural stabilește unilateral regulamentele promoțiilor și ale concursurilor pe care le organizează pe pro-natural.ro, acestea fiind publicate exclusiv pe site. Promoțiile sunt aplicate Comenzilor care respectă integral regulile afișate pe site, în perioada de valabilitate clar menționată și în limita stocului disponibil. Pro-natural.ro nu garantează disponibilitatea pe stoc a produselor pentru întreaga perioadă de promoție și poate retrage promoția fără notificare prealabilă.

Toate prevederile referitoare la fraudă, menționate pe site-ul www.pro-natural.ro sunt pe deplin aplicabile în ceea ce privește fraudarea legată de codurile promoționale iar tentativa de fraudă va fi adusă la cunoștința organelor abilitate.

 

14.2. Întreruperea campaniei promoționale

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în regulamentul campaniei respective, în perioada desfășurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

 

14.2.2 Condiții de aplicare

Orice promoție la care se aplică coduri promoționale se limitează la un singur cod promoțional per persoană fizică sau persoană juridică (identificat ca și client / utilizator / user).

Fiecare cod promoțional este limitat la o singură utilizare și are valabilitate pentru o perioadă limitată de timp, astfel cum va fi menționat în termenii și condițiile aferente, în mailul de oferire a codului promoțional și în contul de utilizator sau cum se menționeaza în fiecare promoție/ofertă în parte. Pro Natural își rezervă dreptul de a modifica sau anula aceste coduri promoționale în orice moment, cu anunțarea prealabilă a clienților.

Niciun cod promoțional nu poate fi aplicat altor promoții/oferte cu excepția celor strict menționate în oferta respectivă.

Pentru retururi integrale de produse codul promoțional nu poate fi aplicabil. În cazul unui retur parțial, codul promoțional rămâne valabil doar dacă produsele păstrate în comandă sunt eligibile conform regulamentului promoției, acestea având efecte numai ca reducere aplicată acelor produse efectiv plătite.

Voucherul se aplică numai produselor/categoriilor menționate în mod expres ca fiind eligibile în promotie. Ofertele promoționale nu se pot cumula în aceeași comandă. Doar un singur cod promoțional de reducere se poate folosi per comandă.

Orice cod promoțional va fi valabil începând cu data aplicării acestuia ca reducere la comanda deja efectuată. Un cod promoțional nu se poate aplica pe o comandă plasată în trecut.

 

14.2.3 Anulare, refuz, retur comandă

În cazul returnării produselor achiziționate la care s-a aplicat și un cod promoțional, discountul acordat va putea fi reținut din valoarea returului.

În cazul în care o comandă la care s-a aplicat reducere prin cod promoțional este anulată, respinsă sau returnată integral, Clientului i se va returna doar suma efectiv achitată.

 


15. Politica de retur și Garanție

Condiții generale

Pro-natural.ro oferă posibilitatea de retur pentru clienții care notifică intenția lor în termen de maxim 14 zile calendaristice de la primirea coletului sau oricând, pe parcursul termenului de valabilitate al produsului, dacă sunt constatate neconformități ale produsului ce fac nesigură sau imposibilă administrarea/utilizarea sa).

Prezentele prevederi se completează cu prevederile articolului 12.

Cheltuielile de returnare a produsului vor fi suportate integral de către Client, excepție făcând retururile ocazionate de neconformități/vici ascunse ale produsului, conform punctului 12. Returul în caz de vicii ascunse.

Produsele se pot returna prin orice companie de curierat care asigură livrarea coletului de retur la depozitul Pro Natural. Adresa la care se trimit coletele de retur este: Piața Republicii, Nr. 33, Loc. Turda, Jud. Cluj, România.

În caz de retragere din contract, Clientul este obligat să restituie produsele achiziționate în termen de maximum 14 zile de la data retragerii din contract. Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficientă transmiterea de către Client a comunicării privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere (14 zile de la data receptionarii Produselor).


Garanția legală de conformitate

Pro-natural.ro oferă garanţia legală de conformitate care reprezintă obligația legală a vânzătorului față de consumator că, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă.

 

15.1 Modalități și termene de returnare a produselor

Clientul se obligă să notifice pro-natural.ro intenția sa de a returna produsele achiziționate prin e-mail la adresa: pronaturalmarketing@gmail.com sau telefonic +40 0740 619 094 în termen de maxim 14 zile calendaristice de la primirea produselor. În caz contrar, pro-natural.ro poate refuza coletul.

Cod Unic de Înregistrare 44815960, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J12/4121/2021, sediul în Piața Republicii nr. 4, Loc. Turda, Jud. Cluj, România, Tel.: 0364 430 162 ; E-mail: pronaturalmarketing@gmail.com, mobil: +40 0740 619 094.

Către: SC Pro Natural Shop SRL

Vă informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse:

Produsele au fost comandate la data:

Numărul comenzii:

Numele cumpărătorului:

Adresa cumpărătorului:

Data:

Detalii motiv retur:

 

15.2 Condiții de returnare a produselor

În orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeași stare în care au fost recepționate de Client, în ambalajul original, cu etichetele intacte și împreună cu toate documentele care l-au însoțit (factură, bon fiscal etc.). Produsele returnate trebuie să fie în aceeași condiție ca la primire: fără defecte (cu excepția viciilor ascunse și exceptand defectele deja semnalate de Client în corespondența cu pro-natural.ro).

În urma analizării Produselor returnate, precum și a respectării condițiilor de retur, pro-natural.ro poate accepta/refuza returul. În cazul refuzului, pro-natural.ro va comunica Clientului motivele acestuia. Totodată, expedierea către Client a produselor neacceptate ca retur se va face exclusiv pe cheltuiala și la inițiativa Clientului. În cazul în care, în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii refuzului de preluare a returului, Clientul nu întreprinde niciun demers pentru ridicarea Produsului, Pro Natural va proceda la distrugerea acestuia.

Conform art. 16 lit. d) si e) din O.U.G. nr. 34/2014 Pro Natural își rezervă dreptul de a nu accepta returnarea produselor care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid ori care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator (Produsul poate fi returnat numai dacă este în condiții perfecte, inclusiv ambalajul, adică să nu prezinte sub nici o formă semne de uzură sau consum, să fie nedesfăcut, respectiv sigilat).

Produsele ce constituie un set trebuie returnate ca set.

 

15.3 Termene de returnare a sumelor achitate

Pentru retururi integrale de comenzi, Clientul primește banii aferenți produselor returnate și costul transportului achitat inițial (dacă e cazul) în interval de 30 de zile calendaristice de la data la care pro-natural.ro acceptă returul.

Pentru retururi parțiale de comenzi, dacă valoarea produselor rămase în comandă nu respectă condițiile ofertei/promoției referitoare la transportul gratuit, mai precis valoarea lor cumulată nu mai depășește 100 lei, Clientul primește banii aferenți produselor returnate mai puțin costul unui transport aferent produselor păstrate (produsele păstrate sunt asimilate unei comenzi care nu se califică pentru transport gratuit). 


16. Modalitățile de adresare a reclamației 

Reclamația reprezintă posibilitatea oferită Clientului ca, în conformitate cu normele legale existente, să înainteze o solicitare de rezolvare a unor situații considerate de către acesta drept abateri de la condițiile legale sau contractuale de furnizare a produselor și serviciilor, la care se așteaptă un răspuns sau o rezoluție.

Clienții care beneficiază de serviciile Pro Natural pot adresa reclamațiile în limba română astfel:

- prin poștă, către SC Pro Natural Shop SRL, Piața Republicii, Nr. 33, Loc. Turda, Jud. Cluj, România

- prin e-mail la adresa pronaturalmarketing@gmail.com 

- prin telefon: +40 0740 619 094.

Reclamațiile vor fi recepționate și procesate de Luni până Vineri, în intervalul orar 09:00-17:00.

În situația expedierii prin poștă, aceasta se va face doar confirmare de primire.

Sesizarea scrisă trebuie adresată/înaintată de către Client în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data achiziției produsului reclamat/contestat. Ea va fi soluționată în cel mult 30 de zile de la data primirii sesizării. În situația în care reclamația nu a fost soluționată în acest termen, Pro Natural va trimite o informare scrisă cu privire la motivele pentru care aceasta nu a fost soluționată, în termen de cel mult 5 zile de la data expirării termenului de soluționare.

Sesizarea va conține cel puțin următoarele elemente:

- numele complet al persoanei care adresează reclamația (denumirea, în cazul persoanei juridice)

- calitatea acestuia (numai dacă persoana care semnează plângerea este împuternicit al unei alte persoane ori reprezentant al unei societăți comerciale)

- datele de identificare (domiciliu, în cazul persoanei fizice/sediul social, Cod Unic de Înregistrare, număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului, în cazul persoanei juridice)

- descrierea completă a defectului/celor reclamate, precum și numărul facturii și data achiziționării produselor.

- adresa corectă și completă la care răspunsul Pro Natural va fi expediat

- data întocmirii reclamației

- semnătura persoanei care formulează reclamația (și ștampila, în cazul persoanelor juridice).

Pro Natural se poate afla în situația imposibilității soluționării reclamației, dacă oricare din elementele de mai sus lipsesc.

Orice reclamație/sesizare expediată în termen și care va cuprinde toate elementele enumerate anterior va fi soluționată în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia. Pro Natural nu poate garanta soluționarea favorabilă a reclamației/sesizării. În situația în care clientul nu va considera soluția oferită de către Pro Natural drept potrivită, acesta se va putea adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, iar în situația în care nici măsurile dispuse astfel nu sunt satisfăcătoare, instanței judecătorești competente.   

 

17. Forță majoră

Niciuna dintre părțile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (totală/parțială) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forță majoră. Părțile își vor aduce la cunoștință de îndată cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului. Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forță majoră nu încetează, părțile au dreptul de a denunța unilateral contractul fără a putea pretinde plata de daune-interese.

Forța majoră va fi probată conform legii. 


18. Soluționarea conflictelor. Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice conflict apărut între pro-natural.ro și Client va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluționare este medierea, în condițiile legii, iar dacă aceasta eșuează se va apela la instanțele judecătorești competente.  


19. Frauda

Crearea de conturi multiple folosind adrese generate automat și care expiră după o perioadă predefinită, pentru a putea beneficia de promoții sau oferte, sau orice tip de comportament de natură a afecta bunul mers al promoțiilor/ofertelor/concursurilor, sunt interzise și vor fi considerate drept tentative de fraudă. Proprietarul site-ului pro-natural.ro își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor/ofertelor/concursurilor în curs, de a anula contul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri. Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi dar fără a se limita la: accesarea datelor clienților pro-natural.ro, alterarea conținutului site-ului, încercarea de afectare a performanțelor serverelor pro-natural.ro, deturnarea conținutului livrărilor către terți, etc.) vor fi pedepsite conform legii penale. 


20. Dispoziții finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va deveni nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea tuturor celorlalte clauze.